ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเปิดอบรมวิชาชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2554

วันที่ 15 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 
            นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยกองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ รับสมัครทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพประจำเดือนธันวาคม 2554 ดังนี้ 1. วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.วิชาช่างไฟฟ้า 3.วิชาช่างโลหะ 4.วิชาช่างเครื่องยนต์ 5.วิชาขับรถยนต์ 6.วิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ 7.วิชาคหกรรม 8.วิชาชีพทั่วไป
            แผนกโรงงานในอารักษ์ฯ รับสมัครทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการเข้าเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ,แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ รายได้ดีและมีที่พักให้สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ หากไม่มีประสบการณ์จะฝึกอบรมให้ฟรี
           ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 23548587 ต่อ 284,285 หรือ แผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0 2521 1171 ต่อ 103 , 104 หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่ง///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี