FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
เกษตรราชบุรีพร้อมส่งเสริมอินทผลัมจอมบึงเป็นพืชเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

วันที่ 23 ส.ค. 2562 )
 

เกษตรกรในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หันมาปลูกอินทผลัมที่สามารถกินผลสดได้ หลังทดลองปลูกมา สร้างรายได้ดี ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบผลไม้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้บริโภคได้มาดูถึงสวนแหล่งผลิตอินทผลัม
 
อินทผลัมในพื้นที่ 15 ไร่ ของนายวินัย เกษมศรี ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็นอินทผลัมแบบเพาะเนื้อเยื่อ สายพันธุ์ WDP โดยปลูกไว้จำนวน 300 ต้น จะออกผลช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ซึ่งปีนี้ออกผลผลิตประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของสวน ทำให้เก็บออกไปจำหน่ายและให้บุคคลภายนอกมาเดินเที่ยวชมและซื้อกลับซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยนายวินัยบอกว่าที่ผ่านมาทำเกษตรมาหลายอย่างทั้งทำนา ทำสวนยางพารา ผลผลิตไม่ได้ราคา หลังจากนั้นก็หันมาปลูกอินทผลัมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์บาร์ฮี ปัจจุบันได้ผลดี โดยอายุต้นประมาณ 2-3 ปี ก็เก็บผลได้ ซึ่งต้นหนึ่งสามารถออกผลได้ประมาณ 80 กิโลกรัม ส่วนราคาขายผลผลิตจะเป็นกิโลกรัมละ 500-600 บาท
 
ขณะที่การปลูกและการดูแลรักษาทางสวนจะใช้แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตอนแรกที่ซื้อมาอยู่ที่ต้นละ 1,300 บาท ซึ่งมีความแน่นอน ว่าต้นไหนเป็นตัวผู้หรือต้นตัวเมีย โดยต้นตัวผู้ 1 ต้น สามารถนำเกสรมาผสมต้นตัวเมียได้ประมาณ 15 ต้น อย่างที่สวนนี้จะปลูกต้นตัวผู้ไว้เฉพาะที่เพื่อนำเกสรมาผสมกับต้นตัวเมีย ส่วนระยะปลูกที่เหมาะสม ควรเป็น 8 คูณ 8 เมตร ไร่หนึ่งปลูกได้ 20 ต้น การเตรียมดินนั้นที่ อ.จอมบึงจะเป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งอินทผลัมปลูกดินอะไรก็ได้ แต่ต้องให้ปุ๋ยที่เหมาะสมทั้งตอนออกดอก และก่อนเก็บเกี่ยว เมื่อออกผลแล้วควรหาตาข่ายและกระดาษมาห่อกันแมลงและศตรูพืชอื่นๆเพื่อให้ผลที่สวยงามน่ากิน น้ำให้ทุกวัน ช่วงฝนไม่ต้องให้น้ำ แต่หากเป็นหน้าแล้งต้องให้ทุกวัน ศตรูพืชชนิดนี้ก็จะคล้ายต้นมะพร้าว คือด้วงเจาะลำต้น
 
สำหรับช่องทางการจำหน่าย คุณวินัยบอกว่าเราทำเป็นลักษณะของกลุ่ม ซึ่งมีบริษัทและมีสถานที่แปรรูปอินทผลัม เช่น น้ำอินทผลัมผลสด อินทผลัมผลแห้ง อินทผลัมชนิดผงใช้ชงแบบชา ตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ที่ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง บางส่วนส่งไปต่างประเทศด้วย
อนาคตตั้งใจทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจมาชมสวนและเลือกซื้ออินทผลัมได้จากต้น
 
อย่างไรก็ดีช่วงนี้เป็นปลายๆของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วซึ่งสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ทางสวนจะปิด แล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมและซื้อกลับได้อีกครั้งประมาณเดือนเมษายน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่ นายวินัย เกษมศรี เจ้าของสวนอินทผลัม 090-4359449
 
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี