ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รณรงค์ล้างตลาดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

วันที่ 16 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
 
           นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตรับผิดชอบ นำทีมโดยนายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รณรงค์ล้างตลาดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 6 แห่ง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยมีนายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย จะเป็นประธาน ในพิธีเปิดการรณรงค์ล้างตลาด ณ ตลาดเก้าแสน ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย และนายแพทย์ชัยรัตน์ เวชพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะมีกิจกรรม Big Cleaning และมอบวัสดุในการล้างทำความสะอาดตลาดที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ คลอรีน โซดาไฟ ไฮโปรคลอไรด์ และ จุลินทรีย์ชีวภาพแบบผง เพื่อให้ตลาดสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้มาจับจ่ายสินค้าเพื่อการบริโภคได้อย่างสะอาด ถูกสุขลักษณะ///ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี