ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

วันที่ 10 ต.ค. 2562 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อาหารตักบาตร ใช้อาหารสด

เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้ทุกหน่วยงานที่จะนำพวงมาลาถวายราชสักการะไปลงทะเบียน เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้นำขาตั้งสำหรับวางพวงมาลาไปด้วย

เวลา 11.00 น. การจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปางลีลา อุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล และลอกลำห้วยตะแคง ตำบลเกาพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ณ บริเวณลำห้วยตะแคง ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เวลา 13.30 น. พิธีทอดผ้าป่าเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระภิกษุและสามเณร ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เวลา 16.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เวลา 19.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เทียนที่ใช้ในพิธี เป็นเทียนสีเหลืองไส้ขาว

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา โดยขอความร่วมมือให้ดำเนินการ จัดพวงมาลาดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน (ไม่ใช้พื้นและอักษรสีดำ)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี