ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการเกษียณสร้างสุข ประจำปี 2563

วันที่ 11 ต.ค. 2562 )
 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล เปิดเผยว่า ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดการอบรมโครงการ "เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังต่อไปนี้

            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่และสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง อำเภองฝาง จังหวัดเชียงใหม่

            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

            ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่มีอายุ 55-65 ปี ผู้เกษียณอายุ ทั้งจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระต่าง ๆ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร 1.ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629 2.ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com 3.ทางไปรษณีย์ ถึงศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 4.สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu ค่าลงทะเบียนพร้อมที่พัก 12,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี