ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันตกจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 17 ต.ค. 2562 )
 

          นายสมศักดิ์  กรีธาธร  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันตก กำหนดจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันตก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมเดินและปั่นจักรยานรณรงค์วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เวลา 06.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2.กิจกรรมพิธีเปิดวันออมแห่งชาติ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี