ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”

วันที่ 18 ต.ค. 2562 )
 

        นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "ดอกแก้วกัลยา” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ และทรงพระราชทานลิขสิทธิ์ของดอกแก้วกัลยาให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ.2547 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับสนองพระกรุณาธิคุณ โดยจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้กับคนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กำหนดจัดงานคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา” และติด "ดอกแก้วกัลยา” ที่เสื้อ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ ผู้สนใจสั่งซื้อดอกแก้วกัลยาได้ที่สำนักงานจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327659


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี