ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2562

วันที่ 18 ต.ค. 2562 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับการประสานงานจากสำนักงบประมาณ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงบประมาณ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมทำบุญถวายทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้โดยทั่วกัน และสามารถร่วมทำบุญโดยตรงที่ส่วนบริหารการเงินและบัญชี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ กรณีเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อบัญชี "งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ ประจำปี 25622 โดย นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ” หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง บัญชีเลขที่ 068-020828-3 หน่วยงานสามารถรวบรวมส่งให้จังหวัดเพื่อส่งร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินฯ โดยส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี