ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดวงตาภาค 4 ประจำงวด 6 เดือน

วันที่ 20 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
 
          นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา ภาค 4 เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ดวงตาภาคที่ 4 จังหวัดราชบุรีได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดวงตาภาค 4 ประจำงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554 ดังนี้
          1. การรับบริจาคดวงตา
              ราชบุรี 15,264 ราย จากเดือนที่แล้ว 484 รวม 15,748
              กาญจนบุรี 5,974 ราย นครปฐม1,477 ราย
              เพชรบุรี 399 ราย สมุทรสงคราม 2,651ราย
              ประจวบคีรีขันธ์ 508 ราย
              สมุทรสาคร 445 ราย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร.พ.บ้านโป่ง 296 ราย
          2. การเก็บดวงตา
              จำนวนดวงตาที่ได้รับแจ้งให้ไปเก็บ 7 ราย
              จำนวนดวงตาที่เก็บได้ 14 ราย
              จำนวนดวงตาที่เก็บแล้วใช้ไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ –
              ดวงตาที่ได้จัดเก็บทั้งหมด 14 ราย
              จำนวนดวงตาทั้งสิ้นที่นำไปใช้เปลี่ยนกระจกตาดำให้คนไข้ 14 ดวง
          3. ผลการดำเนินงานของศูนย์ดวงตาภาค 4
              1.ค่าใช้จ่ายของศูนย์ดวงตาได้ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น (รวมเงินเดือน) เป็นเงิน 55,630 บาท
              2.ออกหน่วยรับบริจาคดวงตาตามหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับเหล่ากาชาดราชบุรีจำนวน 81 แห่ง
              3.รับ-ส่ง หนังสือทั่วไป รับหนังสือ 28 ฉบับ ส่งหนังสือ 26 ฉบับ
              4.บันทึกข้อมูลผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 487 ราย
              5.ปฏิบัติงานตามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมอบหมาย//น.ส. ชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี