ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 พ.ย. 2562 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้จังหวัดร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดและภาคีทุกภาคส่วน แสดงพลังต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ โดยการจัดรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสากล ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต รับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตผ่านการถ่ายทอดสดไปพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรีจึงกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.        ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี