ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “AR Run อนุบาลชวนวิ่ง” ครั้งที่ 1

วันที่ 19 พ.ย. 2562 )
 

             นายบัญชา  พันธ์มี  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กำหนดจัดงานวิ่งการกุศล "AR Run อนุบาลชวนวิ่ง 2020” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงปราศจากโรคภัย           โดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนและอาคารเรียนต่อไป โดยใช้พื้นที่ถนนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นเส้นทางการวิ่ง กำหนดการจัดงานวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 10.00 -19.00 น. รับบีบ (BIB) สำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์ ลงทะเบียนวิ่งสำหรับผู้ที่สมัครหน้างาน วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันมินิมาราธอน (Minimarathon) 10 กม. เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฟันรัน (Fun Run) 5 กม. เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ Family Run 2.5 กม. เวลา 09.00 น. ปิดการแข่งขัน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี