ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันที่ 25 พ.ย. 2562 )
 

            นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” เมนูย่อย 2.บทความเผยแพร่ความรู้ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก 2.บทความเรื่อง ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ? 3.บทความเรื่อง คนงานไปไหน 4. บทความเรื่อง เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน 5. บทความเรื่อง ขอเพื่อสู่ต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี