ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเปิดตัวรถโมบายเพื่อตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

วันที่ 25 พ.ย. 2562 )
 

          นายคณิตสรณ์  สัมฤทธิ์เดชขจร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ร่วมกับ กลุ่มสายรุ้ง ราชบุรี ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการเข้าถึงการรักษาและเคลื่อนไหวสิทธิความหลากหลายทางเพศ จะจัดกิจกรรมเปิดตัวรถโมบายเพื่อตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นรถโมบายในการออกหน่วยตรวจคัดรองเอชไอวี/เอดส์และซิฟิลิส ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ตลาดริมน้ำราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี