ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 พ.ย. 2562 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดังนี้

            1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เวลา 07.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            2.พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

          3.จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

            ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี