FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดทหารบกราชบุรีชวนชายไทยเข้าเป็นทหารกองเกิน

วันที่ 22 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 348 คน)
 
จังหวัดทหารบกราชบุรีชวนชายไทยเข้าเป็นทหารกองเกิน
 
พ.ท.สุรจิตร เสมประวัติ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ร.บ. แจ้งว่าจังหวัดทหารบกได้กำหนดให้ชายไทยเมื่อมีอายุย่างเข้า18ปี (อายุ 17ปี) ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินถ้าไม่สามารถไปลงบัญชีได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ภายใน 31 ธันวาคม 2554
 
ยังแจ้งอีกว่าจังหวัดทหารบกราชบุรีกำหนดให้ทหารกองเกิน คือชายไทยมีอายุย่างเข้า 21 ปี (อายุ 20 ปี) ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งหากพ้นกำหนดแล้วไม่ไปรับหมายเรียก จะต้องโทษระวางจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังได้กำหนดให้เรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 55 ดังนี้
1.ในห้วงเดือน ม.ค. 55 – มี.ค.55 เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
2.วันที่ 1-30 ส.ค. 55 เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อเลื่อนยศ ณ รร.กสร.ศสร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
3.เสาร์-อาทิตย์ ในห้วงเดือน พ.ค. 55-ก.ค. 55 เรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำลังพลสำรองขั้นต้นภายใน ค่ายบุรฉัตร
4.การเรียกพลสนับสนุน บก.ทท. และเหล่าทัพ เมื่อได้รับการร้องขอ จังหวัดทหารบกราชบุรี
 
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ กำลังพลสำรองในเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามได้รับทราบ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลัง จังหวัดทหารบกราชบุรี โทร 032-337587 สง.สด.จว.ร.บ. โทร 032-337636 สง.สด.จว.ส.ส. โทร 034-711901 และหน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ ในวันและเวลาราชการ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานธนารักษ์ เปิดรับ- จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค ที่ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่ ร่วมกับธนาคารออมสิน
เชิญร่วมงานมินิคอนเสิร์ต “ก้าวคนละก้าว เพื่อจังหวัดราชบุรี”
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 เปิดดำเนินการ 27 กรกฎาคมนี้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 ประจำปี 2556
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
แขวงทางหลวงราชบุรีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 3291
การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอใหม่และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภทต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการดำเนินการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี