ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงฟ้าราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 54 – 7 ม.ค. 55

วันที่ 23 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
          นายณัฐพร ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งว่า บริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่องบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่แหล่งก๊าซเยตากุน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ทำให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าราชบุรีได้ จึงสั่งการให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1- 2 ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา และน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 – 7 มกราคม 2555
          ทั้งนี้ ในระหว่างการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน้ำมันเตา จะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่ไปกับการเดินเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จึงทำให้มองเห็นควันสีเทาเข้มบ้าง อ่อนบ้าง ออกจากปล่องโรงไฟฟ้าเป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 ตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด//นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี