ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

วันที่ 26 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 542 คน)
 
          นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2555 (เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี) ในระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554-วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย เกิดความสงบร่มเย็น ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม กิจกรรมที่จัดคือ การสวดมนต์ข้ามปี การเข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา พิธีเจริญ พระพุทธมนต์ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งมีวัดที่จัดกิจกรรม ดังนี้ วัดหนองหอย อำเภอเมือง ,วัดบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ,วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม ,วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก ,วัดศรัทธาราษฎร์ อำเภอวัดเพลง ,วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง ,วัดโป่งกระทิงล่าง อำเภอบ้านคา ,วัดกลางวังเย็น อำเภอบางแพ ,วัดหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ ,วัดหนองหมี อำเภอสวนผึ้ง//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี