ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดงาน “กินเพลิน เดินสวน ณ สวนหลังบ้าน”

วันที่ 23 ม.ค. 2563 )
 

             นางดวงสมร  พฤฑฒิกุล  เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง (ศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้าน) กำหนดจัดกิจกรรม "กินเพลิน เดินสวน ณ สวนหลังบ้าน” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง (ศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้าน) เลขที่ 19/8 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง (ศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้าน) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายในศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน มีกิจกรรมดังนี้ ปั้นวัวปั้นควายด้วยดินเหนียว สไลด์เดอร์โคลน ว่ายน้ำด้วยลูกมะพร้าวแห้ง ล่องแพต้นกล้วย ชมศิลปะกำแพงจักรยาน กิจกรรมดำนา ขี่ม้าก้านกล้วย ปืนก้านกล้วย ชม ชิม ช๊อป สินค้าชุมชน และเลือกซื้อสินค้าเกษตร


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี