ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563

วันที่ 29 ม.ค. 2563 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พาณิชยธรรม สินค้าของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การนำสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมาจำหน่าย มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งออกร้านกาชาดเพื่อการกุศล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี