ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วันที่ 30 ม.ค. 2563 )
 

            นางนภสร  โศรกศรี  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจะดำเนินงานโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัด ทำบุญปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และวัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี