ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 ม.ค. 2563 )
 

           นางสาวสุชาดา  สุสุทธิ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดงานประเพณีนมัสการพระมหาธาตุและเวียนเทียนมาฆบูชา ช่วงเทศกาลมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นปีที่ 73 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  วัดมหาธาตุวรวิหารร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้จัดให้มีการไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำโคที่ไถ่ชีวิตเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ขอเชิญร่วมพิถีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี