ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสเสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 28 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
 
          คุณนิศากร เกรียท่าทราย ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสเสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก โท และตรี ประจำปีการศึกษา 2553 รวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 15.00 น.
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิศากร เกรียท่าทราย โทร.0-3422-9480 ต่อ 1173 , 08-7084-0473 โทรสาร 0-3422-9499 , Email : nisa_28203@hotmail.com//นายรชา วาสนาเชิดชู ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี