ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

วันที่ 31 ม.ค. 2563 )
 

           นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง  รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์แห่งการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมส่วนรวมได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.ป ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน วันนักประดิษฐ์ มาแล้ว จำนวน 21 ครั้ง และในปีนี้ เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 22 ซึ่งกำหนดจัดขจึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทย นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติและระดับเยาวชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเสวนาและกิจกรรมบนเวที การบริการให้คำปรึกษาและการจำหน่ายสินค้านวัตกรรม

            ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2579 1370-9 ต่อ 525


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี