ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีสัมมนาเชิงปฏิบัติมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

วันที่ 4 ก.พ. 2563 )
 

            นางจิตรา  ประเสริฐโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.) ด้านปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต(DSI MAP) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของรัฐและที่สงวนหวงห้ามต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี