ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ประกาศประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกรับใหญ่

วันที่ 17 ก.พ. 2563 )
 

            เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จะดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการคือแพร้านอาหาร จำนวน 1 หลังและแพที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 15 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบึงกรับใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกรับใหญ่ จึงกำหนดเงื่อนไขการประมูลดังต่อไปนี้

            1.แพร้านอาหาร จำนวน 1 หลัง อัตราประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเดือน

            2.แพที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 15 หลัง อัตราประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ 18,000 บาท ต่อเดือน (หลังละ 1,200 บาทต่อเดือน)

            ผู้ประมูลต้องยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องกองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลกรับใหญ่และประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคา ราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.krabyai.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0 3229 1298 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี