ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 ก.พ. 2563 )
 

             จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จำนวน 26 รายการ ราคาประเมินขั้นต่ำ 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดดังนี้

            รายการที่ 1-24 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-09.30 น.

            รายการที่ 25-26 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-09.30 น.

ผู้ประสงค์เข้าร่วมเสนอราคาสามารถลงทะเบียนได้ในเวลา 09.30-10.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกาศขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3233 7932 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดประกาศฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.industry.go.th/ratchaburiหัวข้อ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี