ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี เชิญชวนหน่วยงานทุกหน่วยงานร่วม “รณรงค์งานปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า”

วันที่ 30 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 
          นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดราชบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนหรือหน่วยงานทุกหน่วยงานร่วมมือกันรณรงค์งดเหล้าในงานศพตลอดจนงานบุญประเพณี เพื่อตอบสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศลฯ//นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี