ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในสภาวะภัยหนาว

วันที่ 30 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 
          นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายว่าประเทศไทยจะมีสภาวะอากาศหนาวตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และจะมีอากาศที่หนาวจัด จังหวัดราชบุรีจึงมีความห่วงใยเกษตรกรประมงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากอากาศหนาวเย็นจัด ดังนี้ 1.กักเก็บน้ำในบ่อเลี้ยงให้มีระดับเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.เตรียมอุปกรณ์ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ 3. ลดปริมาณการให้อาหาร 4.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความหนาแน่นที่เหมาะสม 5. คัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่าย เพื่อลดปริมาณความหนาแน่น 6.เมื่อมีสัตว์น้ำมีอาการผิดปกติ   หากมีความประสงค์จะขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่สำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี เลขที่ 399 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-337656 ได้ทุกวันในเวลาราชการ // นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี