ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

วันที่ 30 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)
 
           นายวิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิตุ ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน โดยระยะเวลาการจ้าง 4 ปี โดยมีค่าตอบแทน ประกอบด้วย อัตราเงินเดือนประจำ เดือนละ 100,000 – 200,000 บาท สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
           ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน) เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์หมายเลข 027946051 (นางศศิธร สมิตเวช) หรือ http://www.efai.or.th/ โทรสารหมายเลข 027946070 //นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี