ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 23 มี.ค. 2563 )
 
          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านสื่อสร้างสรรค์ ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2563 คุณสมบัติผู้รับรางวัล เป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านสื่อสร้างสรรค์ ด้านการศึกษ และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักบ้านเกิด เป็นผู้ให้ และเป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งด้านการงานและชีวิตครอบครัว
          ผู้สนใจส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 สามารถดาว์โหลดเอกสารได้ที่ www.nu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5596 2326 E-mail.munchuthaw@nu.ac.th

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี