ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 25 มี.ค. 2563 )
 

           นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างและเผยแพร่พระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฉบับภูมิพโลภิกขุ ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกด ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

            จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศลตามกำลังศรัทธา โดยขอให้รวบรวมเงินทำบุญดังกล่าวส่งให้สำนักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ มูลนิธิภูมิพลโลภิกขุ จะออกใบอนุโมทนาบัตร (ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี