ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 26 มี.ค. 2563 )
 

             นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้

            1.จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเวลา 13.00 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ย่านการค้าตลาดชุมชน ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

            2.จัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทน์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเวลา 10.15 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (บนเขาแก่นจันทน์) และสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน(เชิงเขาแก่นจันทน์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี