ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีของดจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรี”

วันที่ 31 มี.ค. 2563 )
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรี” ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ทุกสิ้นเดือน ณ บริ เวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง นั้น

            จังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังระบาดภายในจังหวัด ประกอบกับจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงของดการจัดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรี” ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี