FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรี พบแล้ว 4 คนไทยกลับจากต่างประเทศ ขณะนี้พักอยู่สถานที่กักกันเตรียมทำการสอบสวนโรค

วันที่ 4 เม.ย. 2563 )
 


เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้ ( 4 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในจังหวัดราชบุรีว่า ขณะนี้สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดราชบุรีมีจำนวน 8 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดราชบุรี ส่วนกรณีการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อชาวอำเภอบ้านโป่งประสบอุบัติเหตุที่อำเภอโพธาราม เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรีนั้น คณะกรรมการวิชาการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติยืนยันแล้วว่า เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อชาวตำบลดอนตะโก ผลการตรวจปลอดเชื้อโควิด-19 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว อีก 6 รายตรวจไม่พบเชื้อ แต่รอให้ครบ 14 วัน ถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้


นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดปรับปรุงคำสั่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน เวลา 22.00-04.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร หนังสือพิมพ์ พัสดุภัณฑ์ การเดินทางมาจากหรือไปยังทางอากาศยานโดยมีเอกสารรับรอง การขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออก การขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ น้ำมันเชื้อเพลิง การขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกัน การเข้าเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ เมื่อจะออกนอกบ้านในเวลา 22.00-04.00 น. กรณีที่เป็นข้าราชการ แพทย์ พยาบาลต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ส่วนบริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดการบริษัทระบุรายละเอียดเวลา สถานที่ตั้งภูมิลำเนาไว้อย่างชัดเจน ส่วนผู้ประกอบการอิสระ อาทิ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตู้รับจ้าง แม่ค้าหาบเร่ สามารถไปขอหนังสือรับรองจากนายอำเภอท้องที่ หรือนายก อบต.ท้องที่ โดยแสดงหนังสือควบคู่กับบัตรประชาชนเมื่อถูกเรียกตรวจ


นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงกรณีคนไทย 152 คน ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดราชบุรีมีรายชื่อ 4 คน คนแรกมีชื่อตามทะเบียนบ้าน แต่พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนอีก 3 คนเป็นชาวราชบุรี และอีก 1 คน เป็นชาวจังหวัดสงขลา ขณะนี้ทั้ง 4 คน พักอยู่สถานที่กักกันเพื่อทำการสอบสวนโรคต่อไป


ด้าน แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ของเรือนจำกลางราชบุรี ซึ่งเป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 60 ปี มีประวัติเป็นมะเร็งต่อมน้ำลาย เริ่มป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น มีน้ำมูก ต่อมาได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี โดยมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีมสอบสวนโรค ได้ดำเนินการสอบสวนสาเหตุการเกิดโรค โดยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและคัดกรองผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้อง 129 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ดังนั้น จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าต้นตอการระบาดในครั้งนี้มาจากแหล่งใด


สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย ผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค 196 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติไม่พบผู้ติดเชื้อ 186 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ราย บุคคลเข้าข่ายเฝ้าระวังโรค 194 ราย ครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วันแล้ว 162 ราย

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี