FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เพิ่มความเข้มห้ามออกนอกบ้านช่วงเคอร์ฟิว ยกเว้นต้องมีหนังสือรับรองหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

วันที่ 6 เม.ย. 2563 )
 
จังหวัดราชบุรี เพิ่มความเข้มห้ามออกนอกบ้านช่วงเคอร์ฟิว ยกเว้นต้องมีหนังสือรับรองหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
 
 
เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ ( 6 เม.ย.63) ที่ศาลาริมน้ำ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร หนังสือพิมพ์ พัสดุภัณฑ์ การเดินทางมาจากหรือไปยังทางอากาศยานโดยมีเอกสารรับรอง การขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออก การขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ น้ำมันเชื้อเพลิง การขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกัน การเข้าเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคลต่างๆ เหล่านี้เมื่อจะออกนอกบ้านในช่วงเวลา 22.00-04.00 น จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายอำเภอท้องที่ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง โดยต้องระบุระยะทาง ส่วนกรณีผู้ที่เข้าทำงานเป็นกะ หรือต้องอยู่เวร ผู้ประกอบการ บริษัท ต้องมีหนังสือรับรองระบุรายละเอียดเวลา สถานที่ภูมิลำเนาให้ชัดเจน รวมถึงผู้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ต้องดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จังหวัดจะเพิ่มความเข้มห้ามบุคคลออกนอกบ้าน หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี กล่าวย้ำว่า ผู้ที่มีความจำเป็น หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น ต้องมีหนังสือรับรองเป็นเอกสารประกอบจากหน่วยงาน หรือบริษัทต้นสังกัด ระบุมีเหตุจำเป็นต้องมีการเดินทางในช่วงเวลา 22.00-04.00 น
 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่า ขอให้ชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด ดำเนินตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้ประชาชนชาวราชบุรีเกิดความปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงการป้องกันตนเอง โดยการรับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางของตน และล้างมือบ่อยๆ
 
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการลงทะเบียนออนไลน์ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่า มีผู้ให้ความสนใจมาลงทะเบียนกันมาก โดยจังหวัดได้เริ่มทดลองเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ณ เวลานี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 16,000 ราย ซึ่งจังหวัดราชบุรีจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ต้องเป็นลูกจ้าง เป็นผู้มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย สถานประกอบการที่ถูกรัฐสั่งปิด ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 1-4
 
ด้าน แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดราชบุรี ขณะนี้ มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค มีจำนวน 205 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันผล 8 ราย กลับบ้านได้แล้ว 1 ราย เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 1 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 6 ราย ผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังโรค 197 ราย ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการไม่พบเชื้อ 193 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4 ราย บุคคลเข้าข่ายเฝ้าระวังโรค 196 ราย ครบกำหนดเฝ้าระวัน 14 วันแล้ว 169 ราย และอยู่ระหว่างกำลังเฝ้าระวัง 27 ราย
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี