FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี แจกข้าวกล่องช่วย ปชช.สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 8 เม.ย. 2563 )
 

เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี แจกข้าวกล่องช่วย ปชช.สู้วิกฤตโควิด-19
 
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 7 เม.ย.63 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นำข้าวกล่องไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.สมบูรณ์กุล และบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ถ.วรเดช เขตอำเภอเมืองราชบุรี โดยได้นำข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง ออกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแบ่งแจกจ่ายให้กับประชาชน จุดละ 250 กล่อง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 เม.ย. - 13 เม.ย.63
 
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน ของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.-13 เม.ย.63 ซึ่งจะรับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนใน 8 อำเภอ ส่วนอำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบ้านโป่ง จะมอบหมายให้ทางกิ่งกาชาดดำเนินการจัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน อย่างน้อยอำเภอละ 1 วัด ในการจัดตั้งโรงทาน หรือแจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือประชาชน และยังให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ประสานความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 111 อปท. ร่วมมือกับเจ้าคณะตำบล ทั้ง 110 ตำบล ขอให้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนตำบลละ 1 จุด ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกวันหรือวันเว้นวัน แล้วแต่ความพร้อมของตำบลนั้นๆ ถือเป็นการแสดงน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตขณะนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ยังได้ปรับแผนงบประมาณ จัดทำโครงการสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Google ฟอร์ม แล้วกว่า 50,000 ราย ก็จะให้ลงทะเบียนไปจนถึง 15 เม.ย.63
 
สำหรับกำหนดการแจกข้าวกล่องของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีในวันนี้(8 เม.ย. 63) กำหนดไว้ในเขต อ.เมืองราชบุรี 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
จุดที่ 2 หน้าสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี และจุดที่ 3 หน้าวัดเทพอาวาส ซึ่งประชาชนสามารถไปรับข้าวกล่องได้ฟรีตั้งแต่เวลา 17.00 น.

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี