FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเตรียมประกาศห้ามจำหน่ายสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

วันที่ 8 เม.ย. 2563 )
 

จังหวัดราชบุรีเตรียมประกาศห้ามจำหน่ายสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
 
บ่ายวันนี้(8 เม.ย. 63) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2563 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ซึ่งสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ ปัจจุบัน มีผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย เท่าเดิม รักษาหายแล้ว 4 ราย ถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับแต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี จะยังต้องเฝ้าระวังตามมาตรการที่ประกาศไว้เช่นเดิม
 
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเพิ่มเติม คือช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จะห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายนนี้ นอกจากนี้จะมีการออกประกาศไม่ให้มี
กิจกรรมและกีฬาทางน้ำในแม่น้ำลำคลอง ทั้งนี้จะมีการออกประกาศเป็นคำสั่งให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี