FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
เอกชนมอบชุดหมี ชุดป้องกันโรคสู้กับโควิด-19 แก่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 เม.ย. 2563 )
 
เอกชนมอบชุดหมี ชุดป้องกันโรคสู้กับโควิด-19 แก่จังหวัดราชบุรี
 
วันที่ 8 เม.ย. 2563 ที่ศาลากาลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบชุดหมี ชุดป้องกันโรคสู้กับโควิด-19 จากนายสัจจา อนันตกูล บริษัท อนันตศิลาเขาสามง่าม จำกัด เพื่อส่งมอบแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ไปให้บุคลากรทางการแพทย์ไว้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคสู้กับโควิด-19 ต่อไป
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี