FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีคุมเข้มกลุ่มธุรกิจเดลิเวอรี่ในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 10 เม.ย. 2563 )
 

จังหวัดราชบุรีคุมเข้มกลุ่มธุรกิจเดลิเวอรี่ในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
วันที่ 10 เม.ย. 63 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำเรื่องของสุขอนามัยในการใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ที่มีธุรกิจและที่ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองราชบุรี โดยหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้มีประกาศจากจังหวัดราชบุรีให้ร้านอาหารให้บริการเฉพาะการซื้อกลับหรือบริการส่งเท่านั้น ไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้
 
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าการลงมาให้คำแนะนำกับกลุ่มธุรกิจให้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในครั้งนี้ เป็นนโยบายจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะช่วงนี้มีประชาชนใช้บริการมาก จึงได้ออกมาชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดบริการรับส่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชน และเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ขาย ผู้ส่ง และประชาชนผู้ใช้บริการ เช่นต้องให้พนักงานขนส่งใส่หน้ากากอนามัย หมั่นตรวจวัดไข้พนักงานหากไม่สบายควรสั่งให้หยุดทันที รวมทั้งหมั่นทำความสะอาดกล่องใส่อาหารที่ติดตั้งท้ายรถจักรยานยนต์ ที่สำคัญให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ขับขี่และยานพาหนะต้องถูกกฎหมาย
 
พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบป้ายแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดส่งอาหารช่วงโควิด-19 เป็นกฎ 8 ข้อ คือ รักษาความสะอาดของร่างกาย, สวมหน้ากากทุกครั้ง, พกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือทุกครั้ง, ทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่เสมอ, แยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน, ไม่เปิดอาหารก่อนส่งถึงลูกค้,า ส่งอาหารทันที และผู้ส่งและผู้รับควรมีระยะห่าง
 
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี