FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัลกาชาดการกุศลปี 2563โดยหมุนออกรางวัลเมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่บริเวณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 เม.ย. 2563 )
 
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัลกาชาดการกุศลปี 2563โดยหมุนออกรางวัลเมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่บริเวณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี
 
เช้าวันนี้(10เมษายน 2563) ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัลผู้โชคดีถูกรางวัลกาชาดการกุศลปี 2563พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด สำหรับผู้โชคดีผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดกรกุศล ประจำปี 2563
 
รางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋ง ฮอนด้ำ ซีวิก 1.8 อี จำนวน 1 รางวัล คือ นางอร่ามศรี กลัดเกศา ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ โตโยต้ารีโวแคป 2.4เจ จำนวน 1 รางวัล คือนายสมจิตต์ ผลขำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
รางวัลที่ 3 รถจักรยายนต์ ฮอนด้าสกู๊ปปี้ ไอ จำนวน 5รางวัล คือ 1.นางสาววันดี วงศ์ทอง เลขที่40243 2.นายวิรัช เอี้ยวสุวรรณ เลขที่23533 3.นายณัฏฐ์ดนัย ศิริโชติ เลขที่79772 4.นางมณฑล ชูเลิศ เลขที04281 5.นางสาวบุญมี จุลคีรี เลขที่63085 รางวัลที่ 4 รถจักรยายนต์ ยามา ฮ่าฟีโน่ จำนวน 5รางวัล 1. นางอัศนียา ภูริเทวศร์ เลขที่53542 2. นายประเสริฐ ธนาภิวัฒน์ เลขที่11685 3. นายพรชิต พิทักษ์เจริญ เลขที่10156 4.นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว เลขที่01470
 
ส่วนผลรางวัลอื่นๆที่ยังไม่มารับหรือยังไม่ได้ตรวจสามารถดูและตรวจได้ที่ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ratchaburi.go.th/ ส่วนที่ผู้ถูกรางวัลให้นำสลากพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032-321085 ในวันและเวลาราชการ
000000000000000000000
รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว/ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี