FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเตรียมมาตรการควบคุมเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค

วันที่ 10 เม.ย. 2563 )
 

จังหวัดราชบุรีเตรียมมาตรการควบคุมเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค
 
วันที่ 10 เม.ย. 63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมมาตรการควบคุมเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค และการขนส่งสินค้า จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมของจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมของกินของใช้และป้องกันการกักตุนสินค้า โดยให้ตรวจสอบคลังสินค้าสถานประกอบการ เช่น โรงงาน ฟาร์ม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หากอยู่ในช่วงปกติให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ รายการสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าคลังสินค้า 24 ชั่วโมงกรณีปิดพื้นที่ พร้อมทั้งได้พิจารณาระบบขนส่งสินค้า และการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบสต๊อกและป้องกันการกักตุนสินค้า ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
 
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี