FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
อบจ.ราชบุรีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยอันตราย

วันที่ 13 เม.ย. 2563 )
 

อบจ.ราชบุรีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยอันตราย
 
วันที่ 13 เม.ย. 63 ที่บริเวณหน้า อบจ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ราชบุรี ร่วมกันปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน โดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ทำให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่ง อบจ.ราชบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในการกำจัดหน้ากากอนามัยขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี จึงจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บและจัดการขยะจากหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกวิธีป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี