ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีเตรียมจัดตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน เริ่ม 20 เมษายนนี้

วันที่ 17 เม.ย. 2563 )
 

ราชบุรีเตรียมจัดตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน เริ่ม 20 เมษายนนี้
 
วันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางหลังใหม่นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม การจัด"ตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน" มีนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี นายโชคดี ตั้งจิตร เกษตรอำเภอปากท่อ รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาสถานที่ การจัดตลาด "คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน"
 
 
โดยกำหนดตั้งตลาด บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ถึงหน้าบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายสินค้าเกษตรวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 สินค้าที่จะนำมาจำหน่าย อาทิ สินค้าด้านประมง ปศุสัตว์ ผัก-ผลไม้ พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี