FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง และผู้บริหาร สละเงินเดือนเข้าโรงทานวัดศิริเจริญเนินหม้อ

วันที่ 17 เม.ย. 2563 )
 
นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง และผู้บริหาร สละเงินเดือนเข้าโรงทานวัดศิริเจริญเนินหม้อ
 
วันที่ 16 เม.ย. 2563 นาย ธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร และประธานสภาเทศบาลฯ ร่วมบริจาคเงินเดือนประจำตำแหน่ง ให้กับพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อสมทบทุนเข้าโรงทานของวัด ตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการซื้อสิ่งของไปประกอบอาหารข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ในโอกาสนี้ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส. ราชบุรี เขต 1 และผู้แทนหน่วยทหาร จากกรมการทหารช่าง ร่วมบริจาคเงินสมทบอีก รวมจำนวนทั้งสิ้น 70,000 บาท ซึ่งภายในพิธี มีนาย เจริญชัย นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นาย กุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายบิสคลับราชบุรี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินดังกล่าว
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี