FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี เปิดโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยโควิด-19 แจกถุงยังชีพทุกวันศุกร์

วันที่ 17 เม.ย. 2563 )
 

วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี เปิดโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยโควิด-19 แจกถุงยังชีพทุกวันศุกร์
 
17 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี ร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชนวัดมหาธาตุวรวิหารและชุมชนใกล้เคียง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช
 
การนี้พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร และในฐานะเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือถึงวัดในสังกัดพิจารณา จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ โดยโรงทานของวัดมหาธาตุวรวิหารได้กำหนดแจกเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนทุกวันศุกร์ ซึ่งให้ประชาชนได้ลงทะเบียนมารับเพื่อไม่ให้มีการแออัดจนเกินไป โดยบริเวณจุดตั้งโรงทานประชาชนที่มารอรับอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรค ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ระหว่างนั่งรอ ที่นั่งได้จัดแบบเว้นระยะห่างกัน 1 เมตรไม่ให้นั่งติดกัน จากนั้นเข้ารับมอบสิ่งของ ซึ่งจะต้องเดินห่างกันไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย
 
อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการดังกล่าวได้ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี ร่วมทั้งตามวัดในพื้นที่ที่ได้จัดตั้งศูนย์ฯ
 
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี