FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ม.ศิลปากร มอบเวชภัณฑ์สู้โควิด-19 แก่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 เม.ย. 2563 )
 

ม.ศิลปากร มอบเวชภัณฑ์สู้โควิด-19 แก่จังหวัดราชบุรี
 
วันที่ 17 เม.ย. 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และดร.พิภู บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดีและชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนำมอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน 2 ชั้นกันน้ำแบบซักได้ จำนวน 200 ชิ้น ขวดแบ่งใส่แอลกอฮอล์เจลขนาดพกพา 50 ขวด และมอบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน 5 แกลลอน แอลกอฮอล์เจล 400 กรัม จำนวน 20 ขวด ซึ่งเป็นโครงการศิลปากรร่วมใจต้านภัย Covid-19 เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการบรรเทาความเดือนร้อนของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวเองให้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี