FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีมอบผลิตภัณฑ์นมมูลค่ากว่าแสนบาทแก่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 เม.ย. 2563 )
 

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีมอบผลิตภัณฑ์นมมูลค่ากว่าแสนบาทแก่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 17 เม.ย. 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จากนายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมคณะกรรมการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 180,000 บาท เพื่อให้จังหวัดราชบุรีนำไปส่องต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป โดยมีนายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี