FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแถลงความคืบหน้าโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน

วันที่ 17 เม.ย. 2563 )
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแถลงความคืบหน้าโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน
 
วันที่ 17 เม.ย. 2563 ที่ห้องประชุมปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายไพรัช มโนสารโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และนายเจริญชัย นพชาติสถิต ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน
 
โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 294 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย รักษาหายแล้ว 6 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 1 ราย ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่จังหวัดราชบุรียังคงมาตรการที่เข้มข้นไว้อยู่
 
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน ว่าโครงการนี้จังหวัดราชบุรีได้ระดมความช่วยเหลือจากงบประมาณส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะให้ความช่วยเหลือ หลักการเบื้องต้นได้กำหนดคือสงเคราะห์เป็นเงินสด รายละ 2,000 บาท อีกส่วนหากงบประมาณไม่เพียงพอจะสงเคราะห์เป็นถุงยังชีพ ซึ่งแต่ละถุงจะมีราคาถุงละ 500 บาท และขอชี้แจงว่าก่อนหน้านี้มีสื่อบางสำนัก และเพจเฟซบุ๊กบางแห่งอาจจะจับประเด็นคลาดเคลื่อนว่าจังหวัดราชบุรีจะแจกเงินให้กับทุกคน ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด เรื่องดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ให้ข่าวไปทุกครั้งว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน เพราะวิกฤตครั้งนี้มีประชาชนเดือนร้อนจำนวนมาก แต่จังหวัดราชบุรีจะพยายามช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด ส่วนงบประมาณที่จะนำมาช่วยเหลือในครั้งนี้ มาจากส่วนราชการที่มีงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และการรับบริจาคจากทุกภาคส่วน เป็นต้น โดยผู้ที่ลงทะเบียนหากเข้าระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการใด ก็จะส่งให้ส่วนราชการนั้นรับผิดชอบ
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีได้มีมติขยายวันห้ามจำหน่ายสุราทุกประเภท ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 
ด้านนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า ข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 174,825 ราย จากนี้ไปจะมีการตรวจสอบและประเมินจากท้องถิ่น ท้องที่ คัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนขั้นตอนการช่วยเหลือถ้าข้อมูลจากพื้นที่ส่งมาและประมวลผลเสร็จตามขั้นตอน วันที่ 20 เมษายนนี้ จะเริ่มทยอยช่วยเหลือกลุ่มแรกที่ผ่านเกณฑ์ก่อน
 
ขณะที่นายเจริญชัย นพชาติสถิต ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเป็นอีกส่วนที่จะช่วยเหลือประชาชนในโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน หากมีการสำรวจประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว เมื่อเข้าระเบียบหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะทำการช่วยเหลือต่อไป
 
นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จังหวัดราชบุรีได้มีโครงการตลาดคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน ซึ่งจะให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ สินค้าด้านประมง ปศุสัตว์ ผัก-ผลไม้ พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น ที่บริเวณหน้าตลาดเกษตรกร โดยจะเริ่มเปิดตลาดจำหน่ายทุกวันจันทร์ เริ่มจันทร์ที่ 20 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น.
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี