ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการสรรพกำลังกลาโหมพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลังที่ราชบุรี

วันที่ 5 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 
          พลโท สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เปิดเผยว่า ตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ กำหนดให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามด้านต่าง ๆ กรมการสรรพกำลังกลาโหม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำแผนการพัฒนาสัมพันธ์เพื่อการระดมสรรพกำลังกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ,ผู้แทนส่วนราชการทหารและพลเรือนที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางประมาณ 50 คน โดยมีเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมเดินทางเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ตลอดจนสอบถามข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลังกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ///ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี