ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีรับจดทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานไต้หวันระบบจ้างตรงออนไลน์

วันที่ 5 ม.ค. 2555 )
 
      นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกระทรวงแรงงานไต้หวัน (Council of LABOUR AFFAIRS) หรือ CLA เพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในอุตสาหกรรม 5 ประเภท ได้แก่ การผลิต การก่อสร้าง สถาบันการอนุบาล ผู้อนุบาลและผู้ช่วยแม่บ้าน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะไปทำงานตามแบบลงทะเบียนที่ CLA กำหนด โดยกรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลและประสานกับศูนย์บริการจ้างตรง เพื่อให้นายจ้างไต้หวันได้ดำเนินการคัดเลือกคนงานโดยการสัมภาษณ์ผ่านระบบการถ่ายทอดภาพผ่านกล้องวีดีโอเครือข่าย (WEB CAM) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ทีต้องการหางานโดยไม่ต้องผ่านสายนายหน้า และช่วยลดปัญหาการหลอกลวงได้
      ผู้สนใจจะสมัครไปทำงานยังประเทศไต้หวัน สามารถสมัครได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เลขที่ 1/56 -57 ถนนสมบูรณ์กุล ซอย 3 ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-322261 -2 หรือ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสงคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 11 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร 02-2459435 ในวันและเวลาราชการ
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี